ביטול/שינוי הזמנה
 
ביטול הזמנה
 
 1. ביטולי הזמנות שנעשו במסגרת אתר האינטרנט של החברה יתבצעו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו.
 2. תשומת ליבכם מופנית לכך כי ניתן לבטל ישירות רק הזמנות שנעשן ישירות דרך האתר, בעוד שהזמנות שנעשו דרך סוכן יש לפנות לסוכן הרלוונטי לביטול הזמנה.
 3. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לבטלה, יעשה זאת באחת מהאמצעים הבאים:
                3.1 טלפון ישיר מחלקת הזמנות - 02-5695522;
                3.2 בדואר אלקטרוני -reservationjeru@kingsolomon-hotel.com ; או
                3.3 בדואר רשום לכתובת מלון המלך שלמה ירושלים רחוב המלך דוד 32 ירושלים 94101.
                3.4 ביטול באתר - מידה וההזמנה בוצעה באתר, במייל אישור ההזמנה ניתנה סיסמא. ניתן לבטל באמצעות הזנת כתובת מייל וסיסמא לאחר הזנת הנתונים.
 
 1. דמי ביטול בתקופה רגילה שאינה תקופת חגים וחודשי הקיץ יולי-אוגוסט
 2. כל הזמנה של חדרים ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו עד 24 שעות לפני יום ההגעה המוזמן.
 3. ביטול אשר יבוצע במהלך 24 השעות הקודמות ליום ההגעה המוזמן יחויב בתשלום של לילה אחד.
 4. במקרה של אי הגעה על אף ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המזמין על מלוא סכום ההזמנה, כולל הסדר הארוחות שנקבע להזמנה עם ביצועה..

דמי ביטול לחודשים יולי, אוגוסט, חגים יהודיים, ותקופת כריסטמס ושנה אזרחית חדשה (23.12-03.01) בכל שנה קלנדרית
 
 1. כל הזמנה של חדרים ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו עד 14 יום לפני יום ההגעה המוזמן.
 2. ביטול אשר יבוצע במהלך 14 הימים הקודמים ליום ההגעה המוזמן יחויב בתשלום של מלוא סכום ההזמנה אלא אם הנהלת המלון תחליט אחרת.
 3. במקרה של אי הגעה על אף ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המזמין על מלוא סכום ההזמנה, כולל הסדר הארוחות שנקבע להזמנה עם ביצועה.

שינוי הזמנה

שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה, יעשה זאת באחת מהאמצעים הבאים:
 1. טלפון ישיר מחלקת הזמנות - 02-5695522;
 2. בדואר אלקטרוני-reservationjeru@kingsolomon-hotel.com ; או
 3. בדואר רשום לכתובת מלון המלך שלמה ירושלים רחוב המלך דוד 32 ירושלים 94101.